de beste zorg voor uw dieren


Home - Privacy Policy

Privacy Policy

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is de nv dierenartsen Jans en Minsen niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
De juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op deze website kan door dierenartsenpraktijk Hesbei niet gegarandeerd worden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Het gebruik van de informatie op deze website is beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
De website van dierenartsenpraktijk Hesbei bevat hyperlinks die beheerd worden door derden.
dierenartsenpraktijk Hesbei kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op deze hyperlinks te vinden is.
Het betekent ook niet dat alle elementen op deze hyperlinks goedgekeurd worden door dierenartsenpraktijk Hesbei.
Dierenartsenpraktijk Hesbei respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van haar website.
De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor interne doeleinden en zullen niet doorgegeven worden aan de derden.